Chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 và sinh nhật cán bộ nhân viên tháng 1, 2/2017