Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 20h00 Các ngày trong tuần

Khám sức khỏe tại bệnh viện An Việt

Bệnh viện An Việt tư vấn chăm sóc sưc khỏe cho bệnh nhân tại bênh viện.

Hotline 24/7

Đặt hẹn khám bệnh

Thời gian từ 7h00 - 20h00

Click Ngay

lịch hẹn call now