PGS.TS.BS Nguyễn Thị Hoài An

PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt

Nguyên trưởng khoa Tai Mũi Họng trẻ em – Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương