Tin tuyển dụng

STT
Vị trí tuyển dụng
Số lượng
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
1
10
Hà Nội
30/03/2018
2
02
Hà Nội
30/04/2018