Tin tuyển dụng

STT
Vị trí tuyển dụng
Số lượng
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
1
05
Hà Nội
29/09/2016
3
02
Hà Nội
29/09/2016
4
02
Hà Nội
30/09/2016
5
02
Hà Nội
29/09/2016
6
01
Hà Nội
29/09/2016
7
01
Hà Nộ
30/09/2016