Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 20h00 Các ngày trong tuần
Bác sỹ đa khoa

CƠ HỘI CHO NHỮNG BÁC SĨ TRẺ MỚI RA TRƯỜNG 1. Cấp bậc của vị trí cần tuyển : Bác sỹ...

Xem thêm <>
SỰ NGHIỆP AN VIỆT SỰ NGHIỆP AN VIỆT

 Chính sách nhân sự Xây dựng và thực hiện chính sách nhân tài trong hệ thống An Việt là một nhiệm...

Xem thêm <>
Nhân viên Lễ tân Nhân viên Lễ tân

1. Cấp bậc của vị trí cần tuyển        : Nhân viên Lễ Tân 2. Ngành nghề     ...

Xem thêm <>
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng Online Nhân viên Chăm sóc Khách hàng Online

         1. Cấp bậc của vị trí cần tuyển    : Nhân viên 2. Ngành nghề                             : Marketing, kinh...

Xem thêm <>
Tuyển dụng Bệnh Viện Tuyển dụng Bệnh Viện

Tuyển dụng Bệnh Viện An Việt 1. Nhân viên Chăm sóc Khách hàng Online  Sô Lượng10 Hà Nội 31/03/2018 2. Nhân viên Lễ tân  Sô Lượng...

Xem thêm <>
Bác sỹ đa khoa

CƠ HỘI CHO NHỮNG BÁC SĨ TRẺ MỚI RA TRƯỜNG 1. Cấp bậc của vị trí cần tuyển : Bác sỹ...

Xem thêm <>
SỰ NGHIỆP AN VIỆT SỰ NGHIỆP AN VIỆT

 Chính sách nhân sự Xây dựng và thực hiện chính sách nhân tài trong hệ thống An Việt là một nhiệm...

Xem thêm <>
Nhân viên Lễ tân Nhân viên Lễ tân

1. Cấp bậc của vị trí cần tuyển        : Nhân viên Lễ Tân 2. Ngành nghề     ...

Xem thêm <>
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng Online Nhân viên Chăm sóc Khách hàng Online

         1. Cấp bậc của vị trí cần tuyển    : Nhân viên 2. Ngành nghề                             : Marketing, kinh...

Xem thêm <>
Tuyển dụng Bệnh Viện Tuyển dụng Bệnh Viện

Tuyển dụng Bệnh Viện An Việt 1. Nhân viên Chăm sóc Khách hàng Online  Sô Lượng10 Hà Nội 31/03/2018 2. Nhân viên Lễ tân  Sô Lượng...

Xem thêm <>

Hotline 24/7

Đặt hẹn khám bệnh

Thời gian từ 7h30 - 16h30

Click Ngay

lịch hẹn call now