Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 20h00 Các ngày trong tuần
Ăn muối nhiều gấp đôi khuyến cáo, nguy hiểm cho người Việt? Ăn muối nhiều gấp đôi khuyến cáo, nguy hiểm cho người Việt?

Theo thông tin tại hội thảo báo chí truyền thông vận động giảm ăn muối để phòng chống tăng huyết...

Xem thêm <>

Hotline 24/7

Đặt hẹn khám bệnh

Thời gian từ 7h30 - 16h30

Click Ngay

lịch hẹn call now